Registerbeskrivning

Registerbeskrivning

Denna beskrivning gäller för shop.villaschildt-nätbutikens användare.

I enlighet med personuppgiftslagen (523/99) 10 §.

Registret upprätthålls av:

Christine och Göran Schildts stiftelse
Östra strandgatan 7
10600 Ekenäs

Fo-nummer: 1060468-4
Registeransvarig: Jennifer Dahlbäck, info@villaschildt.fi

Registrets namn

Christine och Göran Schildts stiftelses nätbutik.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Registrets syfte är att upprätthålla kundregister för Christine och Göran Schildts stiftelses nätbutik och behandling och arkivering av kundens beställningar. Registret används även för uppföljning och spårning av förkomna leveranser.

Registrets uppgifter

Förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, adress, postnummer och postanstalt, kund-id, användarnamn och lösenord.

Förvaring av uppgifterna

Personuppgifterna förstörs i enlighet med personskyddslagen dvs när det inte finns behov av att upprätthålla dem längre på laglig grund. Dock så länge att garantiärenden och reklamation kan skötas.

Registrets skyddsmekanismer

Användning av registret kräver autentisering i form av användarnamn och lösenord. Registret upprätthålls i en skyddad serveromgivning.

Utlämning av kunduppgifter

Kunduppgifter utlämnas endast till den del det är nödvändigt för att leverera beställningar. Stiftelsen kan överlämna uppgifter till myndighter enligt rådande lagstiftning.

Rätt att granska uppgifter

Den registerade kunden har rätt att begära utdrag av den information som uppbevaras i registret. Begäran om detta bör sändas underskriven per post till:

Christine och Göran Schildts stiftelse
Östra strandgatan 7
10600 Ekenäs