Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä seloste koskee shop.villaschildt.fi-verkkopalvelun käyttäjiä.

Tämä tietosuojaseloste kattaa henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot.

Rekisterinpitäjä

Christine ja Göran Schildtin säätiö

Itäinen rantakatu 7
10600 Tammisaari
Y-tunnus: 1060468-4

Rekisteriasioista vastaava henkilö: Jennifer Dahlbäck, info@villaschildt.fi

Rekisterin nimi

Christine ja Göran Schildt-säätiön verkkokaupan asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Tietoja käytetään verkkokauppaan rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja palvelun kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, markkinointisähköpostiviestien mahdolliset tilaustiedot, asiakas-ID, käyttäjätunnus ja salasana.

Tietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötiedot hävitetään henkilötietolain mukaan, kun niiden säilyttämisen oikeudellinen peruste lakkaa tai niin kauan, kun niitä tarvitaan takuu ja reklamaatioasioiden hoitamiseen.

Rekisterin suojaus

Rekisterin tiedot tallennetaan palomuureihin suojattuihin tietokantoihin. Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt. Rekisterin tietojen käsittely edellyttää salasanaa ja käyttäjätunnusta sekä riittäviä käyttöoikeuksia.

Tietojen luovutus

Asiakastietoja luovutetaan Christine ja Göran Schildt-säätiön ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin, kun tilausten toimittaminen ja palvelun tekniset ratkaisut sitä vaativat. Säätiö voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä asiakkaalla on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Christine ja Göran Schildtin säätiö
Itäinen rantakatu 7
10600 Tammisaari